[Nemea] Splašené logy

Pavel Krobot Pavel.Krobot at cesnet.cz
Fri Oct 12 12:04:40 CEST 2018


Ahoj,

na collector-nemea-test došlo místo na lokálním disku. Mohou za to
pravděpodobně logy z nemea-supervisoru (14GB z celkových 20GB na disku).
Největší macek a asi i jádro problému je "smtp_spam_detector_stderr".
Přesunul jsem tedy tohoto syčáka do /data, aby bylo možné na stroji dále
normálně fungovat.

Prosím osobu za toto zodpovědnou, aby na to koukla a logování spam
detektoru poladila.

Díky,
Pavel


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3715 bytes
Desc: Elektronicky podpis S/MIME
URL: <http://random.cesnet.cz/pipermail/nemea/attachments/20181012/f08b9a26/attachment.bin>


More information about the Nemea mailing list